Innehåll

Unga i Järfälla får möjlighet att organisera sin egen aktivitet

Nu har unga Järfällabor mellan 13 och 20 år chansen att lämna in förslag och förverkliga en egen aktivitet genom projektet 250K – Ung demokrati.

Ungdomsambassadörer håller upp en flagga med 250K

Under perioden 12 februari till 8 mars kan unga i Järfälla lämna in sina egna projektidéer inom ramen för projektet 250K – Ung demokrati. Initiativet syftar till att ge unga en plattform att organisera sig på och förverkliga sina idéer samtidigt som de får en ökad förståelse för hur demokratiska val fungerar.

Det unika med projektet är att det är ungdomarna själva som lämnar in, röstar på och genomför idéerna. De personer vars förslag får flest antal röster kommer att erbjudas hjälp av coacher från Ung fritid att planera och genomföra sina idéer. Det är en utmärkt möjlighet att lära känna nya människor, hitta gemenskap och uppleva känslan av att genomföra sin egen idé från början till slut.

– 250K ger unga möjlighet att driva förändring och göra skillnad genom att delta i skapandet av en meningsfull och aktiv fritid för andra. Ungdomar har ofta perspektiv som vuxna kanske inte ser, och projektet ger dem chansen att skapa något unikt inom kommunen, säger Philip Rasmussen, Fritidsledare på Viksjöträffen.

Totalt är det 250 000 kronor som ska fördelas mellan olika bidrag, där upp till 70 000 kronor går till två större projekt som är avsett att nå alla unga i åldern 13-20 år i Järfälla. De övriga pengarna går till mindre projekt som kan rikta in sig till en mindre målgrupp av besökare, till exempel en viss åldersgrupp. Samtliga projekt ska äga rum i Järfälla eller digitalt och innebära arrangerandet av ett evenemang.

Så här lämnar du in din idé

Idéerna kan lämnas in antingen digitalt via e-tjänsten eller fysiskt i de 250K-lådor som finns utställda på fritidsgårdar, bibliotek och mötesplatser för ungdomar runt om i Järfälla. Sista datum att lämna in förslag är den 8 mars 2024.

Här hittar du till e-tjänsten för att lämna in ett förslag

Aktiviteter för Järfällas unga med funktionsnedsättning

Varje år genomförs aktiviteter som riktar sig mot Järfällas unga med funktionsnedsättning. Projektinlämning, omröstning och genomförande av idéerna följer samma schema som övriga 250K, men genomförs fysiskt på Järfällas mötesplatser för unga med särskilda behov: FunkisTräffen, Hängmattan, Björkebyskolan och gymnasiets anpassade klasser.

– Våra besökare växer enormt av 250K, de kommer med flera idéer och tycker att det är väldigt givande att vara med, berättar Jennifer Frisell, Fritidsledare FunkisTräffen.

Nästa steg är en demokratisk omröstning

Under perioden 18–27 mars får Järfällas ungdomar möjlighet att rösta på vilka idéer som ska bli verklighet genom ett demokratisk val. Förslagen med flest antal röster kommer att presenteras vid en vinstceremoni under påsklovet och erbjuds en valfri utbildning i projektgenomförande. Med stöd och vägledning av coacher från Ung Fritid blir de framröstade idéerna verklighet i juli–september 2024.

Här hittar du till e-tjänsten för att lämna in ett förslag

Läs mer om 250K och de olika stegen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp