Innehåll

Trygg hemgång

När det är dags att åka hem efter en tid på sjukhus eller korttidsboende är det normalt att oroa sig för hur det ska bli hemma. Om rädslan blir för stor och du har ett omfattande omsorgs­behov kan du ansöka om Trygg hemgång.

Vad är Trygg hemgång?

Med Trygg hemgång får du hjälp och stöd av en erfaren undersköterska från kommunen under den första tiden hemma efter en sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende. Trygg hemgång kan också bli aktuellt när det inte har fungerat så bra hemma med stöd-och hjälpinsatser.

Med Trygg hemgång får du stöd- och hjälpinsatser dagtid med dina omsorgsbehov under högst fem dagar.

Syftet med Trygg hemgång är att du ska få hjälp att planera och strukturera upp vardagen kring vilka insatser du behöver hjälp med. Målet med insatsen är att du ska få en hållbar och trygg omsorg hemma.

Efter att du haft Trygg hemgång kommer du få stöd-och hjälpinsatser av den hemtjänstutförare som du valt.

Broschyren Vård och omsorg i hemmet efter sjukhusvistelse Pdf, 3.5 MB.

Vem kan få trygg hemgång?

Kriterier för att få insatsen Trygg hemgång beviljad är bland annat att

  • du eller dina anhöriga känner omfattande oro.
  • du bedöms vara i behov av omsorg dygnet runt på grund av oron.

Hjälpen ges under en be­gränsad tid. Det är din hand­läggare som beslutar om insatsen.

Så ansöker du

Trygg hemgång är en bistånds­bedömd insats. Du ansöker om hjälpen via din hand­läggare på kommunen. Det kostar ingenting att få hjälpen.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om Trygg hemgång, kontakta din handläggare eller kommunens service­center på telefon 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp