Innehåll

Trygghetsskapande teknik

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt hem. Därför använder vi teknik som komplement till den vanliga omsorgen. Tekniken ersätter inte den personal som kommer hem till dig.

Trygg, aktiv och delaktig

Trygghetsskapande teknik, så kallad välfärdsteknik, är till för dig som behöver stöd i vardagen. Avsikten är att du ska känna dig trygg och vara så aktiv, delaktig och självständig som möjligt.

Exempel på trygghetsskapande teknik är nyckelfri hemtjänst, trygghetslarm, GPS-larm, och tillsyn på natten via kamera.

Här kan du läsa mer om digital nattillsyn

Nyckelfri hemtjänst: Trygghet och kvalitet med digitala låsvred inom hemtjänsten

Äldrenämnden i Järfälla har beslutat att komplettera befintlig nyckelhantering med nya säkrare digitala låsvred. Hösten 2019 påbörjas installationen av digitala låsvred hemma hos de Järfällabor som beviljats hemtjänst och trygghetslarm. Tekniken är beprövad och används redan i ett åttiotal andra kommuner.

Du som bor i Järfälla kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm får låsvredet på insidan av din lägenhetsdörr utbytt mot ett digitalt låsvred. Du kommer överens med din hemtjänst om du själv vill öppna för personalen.

Det digitala låset som används vid nyckelfri hemtjänst i Järfälla kommun

Vad är ett digitalt låsvred?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr. Du själv använder din vanliga nyckel när du låser och låser upp din dörr. Hemtjänsten och trygghetslarmet däremot använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren. Dessutom finns möjlighet för personal på trygghetslarmet att snabbare komma hem till dig om du larmat. När tjänstetelefonen använts kan man se vem som öppnat din dörr, när och hur länge utföraren stannat, vilket underlättar vid uppföljning av den hjälp du får.

Hög säkerhet och integritet

Endast personal med behörighet kan använda tjänstetelefonen. Tekniken gör att personal måste stå i omedelbar närhet av din dörr för att kunna öppna den. Eftersom ingen annan än din hemtjänst eller trygghetslarmet kan använda tjänstetelefonen blir den också som en "digital legitimation" för hemtjänsten och trygghetslarmet. Försäkringsskyddet (skalskyddet) förändras inte. Din hemförsäkring gäller precis som tidigare.

Monteringen av låsvredet på din dörr

Monteringen utförs av installatörer som är godkända och anställda av Järfälla kommun. För din trygghet legitimerar sig installatören med ett ID-kort från Järfälla kommun. Installatören byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett digitalt låsvred. Järfälla kommun står även för återinstallation av det ordinarie låsvredet. Eftersom erfarenheter visar att det gamla låsvredet lätt kan misstas som skräp och råka kastas kan kommunen förvara delarna mot kvittens. Det blir ingen åverkan på din dörr.

Syns inte utifrån

På utsidan syns ingen förändring. Du kommer att kunna använda dina nycklar till din bostad och nyckelbrickan till porten precis som tidigare. Låsvredet som installeras i lägenhetsdörren är ett så kallat Phoniro Lock Base.

Mer information

Här kan du läsa utvärderingen av nyckelfri hemtjänst Pdf, 337.4 kB.

Om du har frågor om införandet av det digitala låsvredet kan du ringa till kommunens servicecenter:

08-580 285 00

Nedan kan du se en informationsfilm om hur hemtjänstpersonalen låser upp och låser med hjälp av tjänstetelefonen.

Vit dosa med kablar

För fastighetsägare

Den låsanordning som installeras i entrédörren är ett så kallat Phoniro Main Entrance. Detta lås installeras också i eventuella soprum. Phoniro Main Entrance används för att hemtjänsten ska slippa hantera nycklar eller olika portkoder till portar i flerfamiljshus. Med Phoniro Main Entrance öppnar hemtjänst- eller trygghetslarmspersonal porten med hjälp av en specifik tjänstemobiltelefon. Systemet uppdateras online med personlig inloggning i mobiltelefonen för aktuell behörighet.

Installationen innebär att antalet nycklar i omlopp till fastigheten minskar och endast behörig personal inom hemtjänst och/eller trygghetslarm kan öppna entré- och lägenhetsdörr med hjälp av en specifik tjänstetelefon. Utifrån syns inte det digitala låset och alla boende i fastigheten använder nycklar och nyckelbricka precis som vanligt.

Hur fungerar Phoniro Main Entrance?

Phoniro Main Entrance är nätansluten och kopplas mot det befintliga elslutblecket på entrédörren. Installeringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och syns inte. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar används precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla inpasseringar, vem som passerar och vid vilken tidpunkt registreras i systemet.

Mer information

Om du har frågor om installationen av det digitala låsvredet eller Phoniro Main Entrance kan du som är fastighetsägare kontakta oss:

Sofie Andersson, utvecklingsledare

Telefon: 070-002 49 66

E-post: sofie.andersson2@jarfalla.se

Patrik Fordell, enhetschef för nyckelfri hemtjänst

Telefon: 08-580 229 91

E-post: patrik.fordell@jarfalla.se


Nyckelknippa med låsbrickor

Nyckelknippor kommer bli allt ovanligare i hemtjänsten.

Nyckelfri hemtjänst sparar tid

Järfälla kommun satsar på trygghetsskapande teknik att öka valfriheten och tryggheten för äldre. Nyckelfria lås inom hemtjänsten har blivit en framgångsrik del av verksamheten.

– Digitala lås är bättre och tryggare. Både för brukare och personal, säger Elina Godring, gruppchef för hemtjänsten i Barkarby-Skälby.

Vid brukarens ytterdörr tar hemtjänsten fram sin mobiltelefon och slår in en sifferkod. Det börjar surra i dörren och låset går upp.

Elina Godring beskriver hur det var förut, med alla nycklar som hemtjänsten skulle hantera, dela på, och som ibland försvann:

– Vi lade mycket tid på att ringa runt till kollegor och jaga nycklar. Nyckelfritt är otroligt tidsbesparande.

Tryggheten för brukarna ökar också med nyckelfria lås. Vid nödsituationer kan hemtjänstpersonalen gå in direkt till brukare som larmat.

En annan fördel är minskad tidspress och stress hos hemtjänsten. Det har blivit mera tid för samtal och samvaro mellan brukare och personal.

Projekt - handla mat på nätet

Vi följer myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19 och har därför ändrat våra rutiner.


Personalen kommer inte sitta bredvid brukaren vid beställning så som visas i filmen, utan hämtar antingen inköpslistan hos brukaren eller gör beställningen tillsammans fast via telefon.


Mathem plingar på och lämnar sedan maten utanför brukarens dörr. De som behöver hjälp med att bära in kassarna eller packa upp maten får hjälp av hemtjänsten.

Under 2020 pågår ett projekt där vi testar trygghetsskapande teknik inom hemtjänsten. Just nu testar brukare och personal i Barkarby-Skälby och Kallhäll 1 att beställa mat på nätet.

I filmen här nedanför kan du se hur det går till att beställa mat på nätet:

Frågor och svar

Nyckelfri hemtjänst

Vad är nyckelfri hemtjänst?

Det är ett låsvred som monteras på insidan av din dörr. Du låser upp med din vanliga nyckel, medan hemtjänsten och larmpatrullen använder sin mobiltelefon för att låsa upp. Det är bara den behöriga personalen som kan öppna dörren med mobilen.

Varför är det nyckelfria låsvredet bra för mig?

Den nyckelfria hemtjänsten ökar din trygghet. När hemtjänstpersonalen öppnar dörren med sin mobiltelefon, registrerar systemet vem som kommit, när och hur länge vi stannat hos dig. Därför fungerar mobilen även som en form av ”digital legitimation”.

Eftersom hemtjänsten inte behöver ta med sig nyckel, kan vi komma snabbare till dig om du larmar.

Den digitala nyckeln är också säkrare än en vanlig nyckel eftersom den inte går att kopiera eller tappas bort på samma sätt som en vanlig nyckel.

Måste jag betala något?

Nej.

Blir det några skador på min dörr?

Nej. Dessutom syns inte det nya låsvredet på utsidan av dörren.

Kan bedragare öppna dörren?

Den digitala nyckeln har ett mycket starkt skydd mot intrång. Den kan enbart användas av behörig hemtjänstpersonal, och personalen måste regelbundet ange sitt lösenord för att kunna använda nyckeln.

Om personalen tappar bort telefonen, spärras den snabbt.

Det nyckelfria låsvredet har använts i över tio år i över 100 kommuner. Än har ingen obehörig lyckats låsa upp en dörr med denna typ av lås.

Kan vem som helst komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal kan låsa upp. För att kunna öppna, måste personalen stå intill dörren.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående och går inte att använda.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låsvredet drivs med batteri som håller ungefär två år. Hemtjänstpersonalen får i god tid innan batteriet tar slut en signal om det. För att öppna dörren krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Måste jag byta nyckel?

Nej. Det är bara vredet som byts ut. Låscylindern är kvar. Du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar efter att jag fått det nya låsvredet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Då tar vi bort låsvredet och monterar tillbaka ditt gamla lås.

Måste jag ha det nya låsvredet?

Nej, det är helt frivilligt.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, detta förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Ditt gamla lås finns kvar som det var innan vi installerade det nya låsvredet.

Försäkringsbolaget brukar i allmänhet godkänna själva låset som finns på dörren och inte vad som styr låset. Ingen förändring görs på befintligt installerat lås och skalskyddet förblir därmed oförändrat. Det gamla låset sitter kvar och fungerar precis som tidigare.

Ett motordrivet vred monteras på insidan. Det styrs via tjänstetelefon via krypterad ”Bluetooth” på banksäkerhetsnivå och med skydd mot inspelning-uppspelning. Försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet förändras alltså inte.

Handla mat på nätet

Hur fungerar det?

Hemtjänsten kommer hem till dig med en surfplatta. På den kan du se alla varor med bild och innehållsförteckning. Hemtjänstpersonalen hjälper dig att beställa dina varor.

Kan jag få fel varor?

Den risken är väldigt liten eftersom du och hemtjänsten sitter tillsammans vid surfplattan när du väljer och beställer varorna.

Hur betalar jag?

Varje månad skickar matleverantören en faktura till dig på alla dina köp. Om du hellre vill, kan du betala med betalkort (Visa, MasterCard) direkt på leverantörens webbsida. Kortet måste vara aktiverat för handel på nätet.

Måste jag betala någon faktureringsavgift?

Nej, den står Järfälla kommun för.

Måste jag betala för packningskostnaden?

Nej, den står Järfälla kommun för.

Måste jag göra mina inköp via internet?

Nej, det är frivilligt att delta i projektet.

Hur levereras varorna hem till mig?

Dina varor kommer med en kyl- och frysbil. Chauffören bär in kassarna till dig och ställer dem där du vill ha dem.

Vad händer om jag inte kan öppna dörren själv?

Om du inte kan öppna dörren eller packa upp varorna själv, tar din hemtjänst emot varorna tillsammans med dig.

Vad händer om jag inte är hemma när varorna kommer?

Då åker de tillbaka till leverantören.

När måste beställningen vara gjord för att jag ska få mina varor dagen efter?

Du måste beställa före klockan 13.00.

Finns det ekologiska varor?

Ja, ungefär en femtedel av alla varor är ekologiska.

Måste jag ha en e-postadress?

Nej, det behövs inte.

Kan jag skicka med mina pantburkar och pantflaskor?

Ja. Ersättningen skänks till BRIS (Barnens rätt i samhället).

Vad händer om min vara är slut?

Är en vara slut, visas den som gråmarkerad med texten "Snart i lager". Den går då inte att beställa.

Är en vara slut men går trots detta att beställa, försöker leverantören att ersätta den med en likvärdig vara. Om ersättningsvaran är dyrare, betalar du ändå det billigare priset.

Vad händer efter min beställning?

Dina varor plockas och packas på leveransdagen. Leverantörens plockare är utbildade att plocka dina varor på ett så varsamt sätt som möjligt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp