Innehåll

Polaris förskola

Polaris förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är över 40 år gammal, med ändamålsenliga lokaler, stor gård och ligger vackert i södra Järfälla nära naturen. Vår profil är miljöförskola och våra prioriterade områden är miljö, hälsa och utomhuspedagogik. Förskolan präglas av trygghet och glädje där barnen leker, får sin omsorg och ständigt upptäcker och lär sig nya saker i våra fina lärmiljöer, såväl ute som inne. Allt detta tillsammans med pedagoger som finner stort engagemang och intresse i att se barnen utvecklas. Polaris förskola ingår i Skälbyenhetens förskolor tillsammans med Orion och Skälby förskola.

Kontakt

Polarisvägen 33
175 65 Järfälla

Rektor

Malin Hallgren-Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor

Mikaela Anbratt
08-580 298 39
mikaela.anbratt@jarfalla.se

Humlan
08-580 228 97

Snigeln/Fjärilen
08-580 298 12

Snäckan
08-580 298 13

Köket
08-580 298 28

Välkommen till Polaris förskola!


Vi vill lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande, genom att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

Ett av förskolans uppdrag är att erbjuda en undervisning som främjar barnens allsidi­ga utveckling. Verksamheten präglas av den egna leken som får ta stort utrymme. Vi arbetar med natur, rörelse och skapande, där språk och mate­matik har en stor betydelse.

Förskolan följer det forskande och kompetenta barnet och ger det rikligt med tillfällen att upptäcka, expe­rimentera och utforska. Med vårt tema­inriktade arbetssätt vill vi utveckla barnens förmå­ga att uttrycka fantasi, inlevel­se, empati och glädje och prova på olika skapandeprocesser.

Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor.

Förskolans ledning utgörs av rektor samt en biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent samt vaktmästare.

Barn inflytande

Det är viktigt att barnen deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälby förskolor strävar efter att i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möjligheter till inflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för barn att erövra de förmågor som krävs i ett demokratiskt samhälle. Att göra sin röst hörd i alla frågor och beslut som rör dem. Och att lyssna till barn perspektiv och respektera och ta tillvara deras åsikter.

Föräldra­samverkan

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid.

Vårdnadshavare erbjuds varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång per läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med sina barn i deras vardag på förskolan efter överenskommelse med personalen.

Miljöarbete

Målet för alla som arbetar på Skälby förskolor är att få medvetna, vetgiriga och miljöengagerade barn.

Verksamheten uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

Kommunens miljöpolicy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vi vill ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte.

Likabehandling

Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstiftning, Skolverkets riktlinjer och Skälby förskolor likabehandlingsplan.

All personal på Skälby förskolor är väl insatta i likabehandlingsarbetet på enheten och all personal arbetar för det främjande arbetet utifrån likabehandlingsplanen.

Polaris förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är över 40 år gammal, med ändamålsenliga lokaler, stor gård och ligger vackert i södra Järfälla nära naturen och Neptuniskolan. Förskolan arbeta mot en utomhusprofil, så utomhuspedagogik präglar verksamheten.

På förskolan finns plats för upp till ca 74 barn, fördelat på fyra avdelningar.

Förskolan har ett mottagningskök och får sin mat från Orions förskola.

Polaris förskola är öppen alla helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp