Innehåll

Mjölnarens förskola

Mjölnarens förskola ligger i ett område med närhet till grönområden och lekplatser. Vi har nära till centrum, tåg och bussar. Förskolan har sex avdelningar.

Kontakt

Vibblabyvägen 19
177 64 Järfälla

Rektor

Annika Kruse
08-580 294 25
annika.kruse@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Charlotte Söderberg Arriaza
070-002 40 13
charlotte.soderberg.arriaza@jarfalla.se

Avdelning Kransen röd
08-580 287 36

Avdelning Kransen blå
08-580 287 34

Avdelning Kringlan grön
08-580 287 43

Avdelning Kringlan gul
08-580 287 42

Avdelning Flätan rosa
08-580 286 65

Avdelning Flätan lila
08-580 288 58

Kök
08-580 294 27

Vår vision

En förskola där barnet finner lust och glädje att leka och lära i samspel med andra och utvecklar självkänsla, ansvarstagande, generositet och medkänsla.

Vår värdegrund

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor är olika och har lika värde.
Omsorgen om och hänsynen till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Nolltolerans gäller på enheten, ingen får kränka någon annan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp