Innehåll

Riddarens förskola

I februari 2021 öppnade vi upp den nybyggda förskolan Riddaren i centrala Jakobsberg. Förskolan är planerad för fyra avdelningar och har ett tillagningskök. Den är belägen i bottenplan på ett flerbostadshus med en stor gård som inbjuder till lek och lärande och en spännande takterrass. Förskolan ingår i förskoleenheten Viksjö och Aspnäs förskolors som består av åtta förskolor, en öppen förskola och Pråmen, en avdelning för barn med funktionsnedsättningar, i kommundelarna Viksjö och Jakobsberg. Barnen är indelade i fyra åldersnära grupper och förskolan har kapacitet för cirka 65 barn.

Kontakt

Expedition
08-580 289 94

Riddarstråket 26
177 30 Järfälla

Biträdande rektor

Ylva Lagus Tolonen
08-580 289 94
ylva.lagus.tolonen@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Rektor
Helen Josefsson
helen.josefsson@jarfalla.se
Telefon: 08-580 299 48

Välkommen till Riddarens förskola

Vår utbildning

Vår förskolenhet präglas av nyfikenhet och en strävan av att ständigt vidareutveckla vår utbildning. Vi menar att varje barn är unikt med en inneboende kompetens och att alla barn kan. Tillsammans med våra barn skapar vi mötesplatser där barnen, med stöd av lyhörda och uppmuntrande pedagoger, ges utrymme att resonera, bli lyssnade till och lära sig lyssna på sina vänner i syfte att skapa förståelse för varandra och omvärlden. Vår vision lyder ”Viksjö och Aspnäs förskolor utbildar världsmedborgare”.

Värdegrund

På Riddarens förskola vill vi att alla barn utvecklar;

  • en grundad jaguppfattning och en god självkänsla
  • sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • en social kompetens och god kommunikationsförmåga
  • en förmåga att tänka, reflektera, förstå sammanhang och se samband
  • ett ansvarstagande för sina egna handlingar och förskolans miljö
  • sin förståelse för människors lika värde och att flickor och pojkars lika rätt och möjligheter

Vi strävar även efter att varje barn ges inflytande över sitt eget lärande utifrån sina intressen, förmågor och behov och att det egna lärandet synliggörs i den pedagogiska dokumentationen.

Utvecklingssamtal

En gång per år bjuds vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Fokus ligger på lärande och värdegrundsarbetet och de äldre barnen vid förskolan deltar i samtalet. Efter inskolning har vi ett uppföljningssamtal och inför skolstart ett avslutningssamtal.

Måltider

Vår mat tillagas från grunden av vår egen kock och serveras i vår matsal. Matstunden på förskolan ska vara en trevlig social stund, utan stress. Pedagogerna spelar en avgörande roll för att barnen ska bli nyfikna på maten och visa på en positiv inställning till mat och uppmuntra alla barn att prova på nya smaker.

Våra familjer

Våra familjer är viktiga för oss och vårt mål är att alla vårdnadshavare ska känna delaktighet och ges inflytande över sitt barns förskola inom ramen för de nationella målen, vilket de har rätt till.

Vi bjuder in våra familjer till familjeaktiviteter som föräldramöten, luciafirande, föräldra-frukost, gårdsfest och föräldradialog där möjlighet ges till inflytande.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp