Innehåll

Snapphanens förskola

Välkommen till Snapphanens förskola, som är en av de tre förskolor som ligger på Söderhöjden i Jakobsberg. Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar medvetet med ett språkutvecklande arbetssätt för att ge barnen så mycket svenska som möjligt under sin tid på förskolan. Vi uppmuntrar också alla familjer att aktivt använda sitt modersmål.

Kontakt

Snapphanevägen 19
177 34 Järfälla

Rektor

Annika Kruse
08-580 294 25
annika.kruse@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Karina Gendra Nordlund
08-580 293 17
karina.gendra.nordlund@jarfalla.se

Avdelning Vimmerby
08-580 294 19

Avdelning Bullerbyn
08-580 294 26

Avdelning Villekulla
08-580 295 14

Avdelning Junibacken
08-580 294 66

Avdelning Saltkråkan
08-580 294 33

Avdelning Lönneberga
08-580 294 88

Kök
08-580 294 58

Om oss

Vi lägger stor vikt på inne- och utemiljön. Förskolan är nyrenoverad med stora ljusa lokaler och vi har utgått från barnens intressen när vi utformat vår innemiljö. 

Snapphanens förskola ligger nära ett stort skogsområde som ger möjlighet att på ett lätt sätt bedriva en verksamhet som erbjuder barn utomhuspedagogik och möjlighet att utveckla sitt intresse för naturen. Vi har en stor fin gård som är anpassad till alla åldrar och med stor yta, många buskar och lekställningar inbjuder den till lek och fantasi. 

Vår vision

Vår vision är att alla barns behov och intressen tillgodoses genom hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid det livslånga och lustfyllda lärandet och att alla barn känner delaktighet. Vi ger alla barn möjlighet att vara med och påverka arbetssättet och innehållet i verksamheten.  

Värdegrund

Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt då barn, föräldrar och personal har olika bakgrunder. 

Vi utgår från förskolans läroplan och arbetar efter de demokratiska principerna, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet. Olikheter ser vi som en tillgång.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp