Innehåll

Tallbohovs förskola

Välkommen till Tallbohovs förskola, som är en av de tre förskolor som ligger på Söderhöjden i Jakobsberg. Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar medvetet med ett språkutvecklande arbetssätt för att ge barnen så mycket svenska som möjligt under sin tid på förskolan. Vi uppmuntrar också alla familjer att aktivt använda sitt modersmål.

Kontakt

Snapphanevägen 17
177 34 Järfälla

Rektor

Annika Kruse
08-580 294 25
annika.kruse@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Karina Gendra Nordlund
08-580 293 17
karina.gendra.nordlund@jarfalla.se

Avdelning Rockan
08-580 245 07

Avdelning Bläckfisken
08-580 282 33

Avdelning Sjöhästen
08-580 293 24

Avdelning Pingvinen
08-580 282 34

Om oss

Vi arbetar mycket med vår inne- och utemiljö. Barnens intressen har en stor påverkan när vi utformar vår innemiljö.

Tallbohovs förskola ligger nära ett stort skogsområde som ger möjlighet att på ett lätt sätt bedriva en verksamhet som erbjuder barn utomhuspedagogik och möjlighet att utveckla sitt intresse för naturen. Vi har en fin gård med stor yta, buskar och lekställningar som inbjuder barnen till lek och fantasi.

Vår vision

Vår vision är att alla barns behov och intressen tillgodoses genom hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid det livslånga, lustfyllda lärandet och att alla barn känner delaktighet. Vi ger alla barn möjlighet att påverka arbetssättet och innehållet i verksamheten.

Vi arbetar väldigt medvetet för barnen ska våga uttrycka sig, ifrågasätta sin omvärld.

Värdegrund

Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt då barn, föräldrar och personal har olika bakgrunder.

Vi utgår från förskolans läroplan och arbetar efter de demokratiska principerna, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet. Olikheter ser vi som en tillgång.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp