Innehåll

Almarevägens förskola

Almarevägens förskola ligger i kommundelen Stäket. Förskolan öppnade vid årsskiftet 2011/2012 och består av fem avdelningar: Abborren, Braxen, Gäddan, Gösen och Mörten.

Kontakt

Expedition
08-580 229 09
08-580 229 07

Almarevägen 14
176 76 Järfälla

Rektor

Charlotte Griffon
08-580 298 60
charlotte.griffon@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Tillförordnad biträdande rektor
Caroline Jobén
08-580 291 78
caroline.joben@jarfalla.se

Vår verksamhet

Almarevägens förskola ingår i Ulvsättraenhetens förskolor tillsammans med Kopparvägen, Bolinder, Ulvsätra förskola samt Öppna förskolan

Vi lägger en stor vikt på att alla barn ska känna sig trygga och utveckla sitt lärande på ett nyfiket och utmanande sätt. Vår verksamhet präglas av värme, lekfullhet, trygghet, gemenskap och engagemang.

För att främja språket arbetar vi mycket med sång, rim, ramsor, rörelselekar och sagopåsar. Vi ser leken som ett livslångt lärande. I den skapande verksamheten erbjuds det olika material att arbeta och experimentera med. Vi tycker att det är roligt att vistas ute i naturen, alla barn tillhör en åldersgrupp som varje vecka besöker "sin skog".

Varje vecka har vi en gemensam sångsamling ute där hela förskolan deltar. Vi arbetar mycket med vi-känslan för att alla barn ska känna trygghet med alla barn och vuxna på förskolan. De äldsta barnen på Almarevägen går en dag i veckan till Iljansbodaskolan för att ha gymnastik och musik.

Maten på Almarevägens förskola

Almarevägens förskola har ett tillagningskök. Vi har en hög andel ekologiska livsmedel och strävar efter att servera näringsrik mat lagad från grunden. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. Barn som av olika skäl inte kan äta vissa maträtter erbjuds självklart likvärdiga alternativ.

Föräldrainflytande

Föräldrarna är delaktiga i föräldramöten samt föräldrasamtal. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar.

Vision och värdegrund

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet.

Vi står för kvalitet genom:

  • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande som leder till hög måluppfyllelse och goda resultat.
  • God samverkan och kontakt med föräldrar.
  • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
  • Närvarande och engagerade vuxna som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
  • Ett kontinuerligt värdegrundsarbete som stärker barnens självkänsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
  • Ansvarstagande barn och vuxna som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp