Innehåll

Askungens förskola

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med ett tema- och projektinriktat arbetssätt. Barnen uppmuntras att utforska sin omvärld, framföra sina tankar och respektera andra.

Kontakt

Expedition
08-580 287 33

Lädersättravägen 90
176 70 Järfälla

Rektor

Lena Alleklev Edman
08-580 287 89
Lena.alleklev.edman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Catarina Henriksen,
08-580-291 26
catarina.henriksen@jarfalla.se 

Biträdande rektor
Mari Navarro
08-580 226 96
mari.navarro@jarfalla.se

Administrativ assistent (placeringsansvarig)
Katarina Windahl
08-580 287 33
katarina.windahl@jarfalla.se

För visning av vår förskola, välkommen att kontakta:
Helena Gustavsson 
08-580 287 77
helena.gustavsson@jarfalla.se

Magdalena Otter
08-580 299 87
magdalena@otter@jarfalla.se


Askungens förskola ligger i södra Kallhäll. Det är nära till bussar och pendeltåg. Omgivningarna ger många möjligheter till naturupplevelser.

Barnen på Askungens förskola är indelade i åldersgrupper. Förskolan har kapacitet att ta emot upp till 120 barn, fördelade i sju grupper.

Titta in och se hur vi har det på vår förskola

Arbetssätt

Vi tillämpar ett utforskande arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en djup respekt för barnet. Vi har en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft till att utforska världen.

Vår pedagogik utgår från barnens behov och intressen och processen dokumenteras och följs upp i reflektion tillsammans med barnen.

Vi ser vår inne- och utemiljö som ett redskap för att skapa spännande lek- och lärmiljöer. Vi erbjuder barnen ett varierat material för lek, utforskande och skapande.

Det är viktigt att barnen känner delaktighet och inflytande i sin vardag. Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och synpunkter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig lyssna, respektera andra och ta ansvar.

Hållbar utveckling

På Askungens förskola är måltiderna en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning.

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och att servera näringsrik mat lagad från grunden av förskolans kock, Jenny.

Delaktighet och inflytande

Barn och föräldrar har rätt till inflytande i förskolan. Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet, få inflytande och för att det ska finnas möjlighet för alla att uttrycka sin uppfattning om förskolan.

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

I september bjuder vi in alla föräldrar till ett möte där vi presenterar vår verksamhet, dess mål och hur vi arbetar för att nå dem. Förskolan har även ett föräldraråd där alla vårdnadshavare är välkomna att närvara. I alla våra möten är det viktigt att uppnå en dialog om de frågor och funderingar som finns.

Utvecklingssamtal

Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal en gång per läsår. Det finns alltid möjlighet att boka in ytterligare samtal för de vårdnadshavare som önskar det. När det är dags att lämna förskolan och börja förskoleklass har vi ett avslutningssamtal.

I utvecklingssamtalen medverkar både barn och vårdnadshavare.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp