Innehåll

Ulvsättra förskola

Ulvsättra förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Kallhäll och tillhör Ulvsättraenhetens förskolor.

Kontakt

08-580 298 61

Källtorpsvägen 64
176 74 Järfälla

Rektor

Charlotte Griffon
08-580 298 60
charlotte.griffon@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Gunilla Vide
08-580 286 78
gunilla.vide@jarfalla.se

Avdelningar
Stjärnan 08-580 298 61
Solen 08-580 296 77
Månen 08-580 283 21
Raketen 08-580 296 71

Välkommen till Ulvsättra förskola!

Organisation

Ulvsättra förskola ligger i Kallhäll och ingår i Ulvsättraenhetens förskolor tillsammans med Kopparvägen, Bolinder, Iljansboda och Almarevägen samt Öppna förskolan. Förskolorna har en gemensam ledning och administration.

Ulvsättra förskola har 4 avdelningar med åldershomogena grupper, med två avdelningar för de yngre och två för de äldre barnen.

Vision

“På Ulvsättraenhetens förskolor står barnens trygghet, utveckling och lärande i fokus”.

På Bolinder, Kopparvägen och Ulvsättra förskolor eftersträvar vi en god grundverksamhet där barnens trygghet, utveckling och lärande står i fokus. Våra lärmiljöer inspirerar, väcker nyfikenhet och skapar lust för lärande.

Arbetssätt

Enhetens fokusområde i undervisningen är Språk och Kommunikation. Barnen får bland annat utforska sina nyfikenheter genom teater, sagor, skapande, rim och ramsor, rörelse och mycket mer.
Pedagogerna använder sig av olika språkstödjande verktyg inom kommunikation såsom bildstöd och TAKK - tecken som stöd i den dagliga undervisningen med barnen.

För att kvalitetssäkra utbildningen har vi stående temaveckor under läsåret som följer vårt pedagogiska år. Det innebär Läsvecka, Likabehandlingsvecka, Nobelvecka, Hälsovecka.
I vår undervisning tar vi vara på våra närområden och ger oss iväg på utflykter till bl.a. skogen, 4H gården, Slammertorp, Ängsjö, biblioteket och lekparker.

I vår enhet är vår rektor även Pedagogista. Rollen innebär att både stödja och utmana pedagogerna genom att ställa frågor, väcka tankar och ge inspiration för att utveckla både det individuella och gemensamma arbetet. Arbetet innebär en nära kontakt och samarbete med alla pedagoger på enheten och i dialog med biträdande rektorn.

Pedagogistan håller i intern fortbildning och kompetensutveckling för pedagogerna kring den egna rollen som både förskollärare, barnskötare samt kring barnsyn, pedagogiska miljöer, projekterande arbetssätt och dokumentation.

Måltider

Måltiden är en av dagens viktigaste samlingspunkter där alla barn får chansen att mötas, bli sedda och lyssnade på. Vi har ett mottagningskök där maten kommer ifrån Kopparvägens förskola. Kocken lägger stor vikt vid att det skall serveras vällagad och näringsrik mat, fri från onödiga tillsatser med målet att årligen öka de ekologiska inköpen av basvarorna.

Delaktighet och samverkan

Vi värnar om att bygga goda relationer med vårdnadshavarna genom att ha en föräldraaktiv introduktion. Vi har även olika föräldraaktiviteter under året såsom gårdsfest, frukost, drop-in med mera.

Vi för ett systematiskt arbete kring barngruppens utveckling och lärande genom tydliga dokumentationer på Vklass, där även all information från förskolan läggs upp. Den individuella utvecklingen för varje barn dokumenteras och visas under utvecklingssamtalet som erbjuds en gång per läsår och extra samtal vid behov.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp