Innehåll

När du har fått erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Har du fått ett erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg? Då ska du göra så här.

Jag vill tacka ja till erbjuden plats

Det här ska du göra i e-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg:

  1. Tacka ja till platserbjudandet
  2. Lämna inkomstuppgift
  3. Ange hur många timmar ditt barn ska vara på förskolan eller den pedagogiska omsorgen

E-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg

Det här ska du göra i Vklass (om det är en kommunal förskola):

  1. Fylla i schema med närvarotider
  2. Kontaktuppgifter

Vklass

Så fort du tackat ja till en plats ska du lämna inkomstuppgift

När du tackar ja till din plats ska du samtidigt lämna dina inkomstuppgifter och anmäla hur många timmar barnet ska vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. I annat fall får du betala högsta avgift och din rätt till plats kan omprövas. 

Om du är arbetssökande eller studerande måste du också styrka din sysselsättning med intyg från studiesamordnare eller arbetsförmedling för att ha rätt till plats. Du kan skicka ditt intyg till kontakt@jarfalla.se eller lämna det direkt till servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Du kan även skicka det via post till:

Järfälla kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Placeringsenheten
177 80 Järfälla

De timmar som du registrerat att barnet normalt ska vara på förskolan eller den pedagogiska omsorgen gäller under inskolning även om barnet går kortare dagar under den här perioden. De tider som du och verksamheten kommer överens om för inskolning påverkar alltså inte avgiften.

Ditt barn måste börja inom 14 dagar från erbjudet startdatum

Om du har tackat ja till en plats måste barnet börja på förskolan eller i pedagogisk omsorg inom 14 dagar från det erbjudna startdatumet, annars går platsen till någon annan. Vill du inte ha platsen måste du säga upp den senast 30 dagar innan datumet ditt barn har fått plats på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. I annat fall får du en faktura för uppsägningstiden som är 30 dagar.

Om du valt att flytta fram inskolningen (max 14 dagar) måste du ändå betala från det erbjudna startdatumet.

Jag vill tacka nej till erbjuden plats

Tänk på att din platsgaranti och kötid kan påverkas om du tackar nej till en erbjuden plats.

Läs våra regler om platsgaranti

Tacka nej till platserbjudandet

Svara på platserbjudandet i vår e-tjänst för förskola och pedagogisk omsorg. Uteblivet svar räknas som nej.

E-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp