Innehåll

Gårds förskola

Gårds förskola är belägen i Viksjö kommundel med närhet till kommunikationer och till naturen. Förskolan ingår i förskoleenheten Viksjö och Aspnäs förskolors som består av åtta förskolor, en öppen förskola och Pråmen, en avdelning för barn med intellektuella funktionsnedsättningar, i kommundelarna Viksjö och Jakobsberg. Förskolan erbjuder en stor gård för lek och lärande och där ges även barnen möjlighet att sova ute, vilket främjar hälsa och välmående. Barnen är indelade i fem åldersnära grupper och förskolan har kapacitet för 92 barn.

Kontakt

Expedition
08-580 290 16

Gårdsvägen 4
175 50 Järfälla

Rektor

Helen Josefsson
08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Larissa Vichnevskaia
08-580 290 16
larissa.vichnevskaia@jarfalla.se

Välkomment till Gårds förskola

Vår verksamhet

Gårds förskola har barn från ett år till det är dags att börja i förskoleklass. Förskolan består av tre ålders­inriktade avdelningar.

Alla som arbetar här är utbildade pedagoger och 50 % är förskollärare.

Förskolan ligger nära skog och natur som vi nyttjar ofta.

Gårds förskola ligger nära busshållplats och har cykelavstånd till Jakobsbergs centrum där det finns anslutning till pendeltåg. Det är promenadavstånd till Viksjö centrum där det finns matbutik och ett litet centrum. Bostadsområdena består av villor/radhus och bostadsrätter.

Vår utbildning

Vår förskolenhet präglas av nyfikenhet och en strävan av att ständigt vidareutveckla vår utbildning. Vi menar att varje barn är unikt med en inneboende kompetens och att alla barn kan. Tillsammans med våra barn skapar vi mötesplatser där barnen, med stöd av lyhörda och uppmuntrande pedagoger, ges utrymme att resonera, bli lyssnade till och lära sig lyssna på sina vänner i syfte att skapa förståelse för varandra och omvärlden. Vår vision lyder ”Viksjö och Aspnäs förskolor utbildar världsmedborgare”.

Värdegrund

På Gårds förskola vill vi att alla barn utvecklar;

·         en grundad jaguppfattning och en god självkänsla

·         sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga

·         en social kompetens och god kommunikationsförmåga

·         en förmåga att tänka, reflektera, förstå sammanhang och se samband

·         ett ansvarstagande för sina egna handlingar och förskolans miljö

·         sin förståelse för människors lika värde och att flickor och pojkars lika rätt och möjligheter

Vi strävar även efter att varje barn ges inflytande över sitt eget lärande utifrån sina intressen, förmågor och behov och att det egna lärandet synliggörs i den pedagogiska dokumentationen.

Utvecklingssamtal

En gång per år bjuds vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Fokus ligger på lärande och värdegrundsarbetet och de äldre barnen vid förskolan deltar i samtalet. Efter inskolning har vi ett uppföljningssamtal och inför skolstart ett avslutningssamtal.

Måltider

Vår kock lagar näringsrik mat lagad från grunden. Matstunden på förskolan ska vara en trevlig social stund, utan stress. Pedagogerna spelar en avgörande roll för att barnen ska bli nyfikna på maten och visa på en positiv inställning till mat och uppmuntra alla barn att prova på nya smaker.

Våra familjer

Våra familjer är viktiga för oss och vårt mål är att alla vårdnadshavare ska känna delaktighet och ges inflytande över sitt barns förskola inom ramen för de nationella målen, vilket de har rätt till.

Vi bjuder in våra familjer till familjeaktiviteter som föräldramöten, luciafirande, föräldra-frukost, gårdsfest och föräldradialog där möjlighet ges till inflytande.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp