Innehåll

Gymnasiebehörighet och meritvärde

Här kan du se vad som krävs för att komma in på de olika nationella programmen i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskolan

Vilken behörighet behöver jag?

För att komma in på ett nationellt gymnasieprogram måste du alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska och mate­matik. I tabellen nedan ser du vilka ytter­ligare behörigheter som gäller. 

Samhällsvetenskap

Ekonomi

Humanistiska

Naturvetenskap

Teknik

Yrkesprogram


Geografi

Biologi

Fem valfria ämnen

Historia

Fysik


Religionskunskap

Kemi


Samhällskunskap

+ sex valfria ämnen


+ fem valfria ämnenVissa utbildningar inom det estetiska området, spets­utbildningar och idrotts­program, kan ha särskilda antagnings­krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Hur räknas mina betyg?

Betygen räknas ihop till ett merit­värde, det vill säga betygs­poängen från grund­skolan. Meritvärdet är summan av de 16 bästa ämnes­betygen och språk­vals­betyget kan läggas till. Ju högre betyg du har, desto större chans har du att komma in på det du vill.

A

B

C

D

E

F

20

17,5

15

12,5

10

0

Anpassad gymnasieskola

Alla elever som tillhör målgruppen inom anpassad gymnasieskola har rätt att studera. När kommunens målgruppsutredning är avslutad kan man ansöka till anpassad gymnasieskola.

Läs mer om målgruppsutredningen här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp