Innehåll

Olika typer av ­gymnasieprogram

Gymnasieskolan är indelad i yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram, med olika antagningskrav. På särgymnasiet finns nationella och individuella program, alla som tillhör målgruppen har rätt att studera där.

Program på gymnasieskolan

De nationella programmen är uppdelade i två olika grupper: yrkes­program och högskole­förbered­ande program. Kraven för behörighet till de olika gymnasie­programmen ser olika ut.

Yrkesprogram

 • Barn- och fritids­programmet (BF)
 • Bygg- och anläggnings­programmet (BA)
 • El- och energi­programmet (EE)
 • Fordons- och transport­programmet (FT)
 • Handels- och admin­istrations­programmet (HA)
 • Hantverks­programmet (HV)
 • Hotell- och turism­programmet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)         
 • Naturbruks­programmet (NB)
 • Restaurang- och livsmedels­programmet (RL)
 • VVS- och fastighets­programmet (VF)
 • Vård- och omsorgs­programmet (VO)


Behörighet yrkes­program

För att vara behörig till yrkes­programmen krävs att man har godkänt betyg i:

 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem ytterligare ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Högskole­för­bered­ande program

 • Ekonomi­programmet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Naturvetenskaps­programmet (NA)
 • Samhällsvetenskaps­programmet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)


Behörighet högskole­förberedande program

För att vara behörig till de sex högskole­förberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:

 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • Ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt.

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhälls­vetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhälls­vetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknik­programmet (TE) ska tre av de nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Introduktions­program

För den som saknar be­hörig­het finns det från och med höstterminen 2019 fyra intro­duk­tions­program. Efter att man har gått ett intro­duk­tions­program kommer man att kunna vara behörig till ett nationellt program, förberedd för arbets­marknad eller annan utbildning.

De fyra introduktions­programmen är:

 • Programinriktat val
 • Yrkes­introduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språk­introduktion

Program inom anpassad gymnasieskola

Alla elever som tillhör målgruppen inom anpassad gymnasieskola har rätt att gå ett nationellt program. De individuella programmen är bara för de elever som inte har förutsättningar att gå ett nationellt program.

Nationella program

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Individuella program

Individuella program inom anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar, samt kombineras med ämnen från nationella program.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp