Innehåll

Studievägar på SFI

För att varje elev ska få den undervisning som passar just dem, har SFI tre olika studievägar.

Den som är nybörjare i svenska studerar i fem veckor, 3 timmar per dag. Sedan går du vidare till din studieväg. Det finns tre olika studievägar inom SFI. Vi placerar dig i den studieväg som passar din utbildningsbakgrund. Varje studieväg är indelad i flera kurser.

Studieväg 1: kurserna A, B, C och D 

Studieväg 1 riktar sig till studerande med kort skolbakgrund.

Studieväg 2: kurserna B, C och D

Studieväg 2 riktar sig till studerande som behöver en lagom studie­takt.

Studieväg 3: kurserna C och D

Studieväg 3 vänder sig till studerande som kan studera snabbt.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp