Välkommen till Traktor förskola!

Traktor förskola är centralt belägen i Viksjö centrum. Närhet till kommunikationer och till naturen. Förskolan erbjuder också en stor gård för lek och lärande.

Vår verksamhet bygger på läroplanens riktlinjer och präglas av ledorden TRYGGHET, FRIHET och FANTASI.

Vi har en gård som ger möjlighet till varierad lek och upplevelse. Maten tillagas i eget kök och möjlighet att få sova ute främjar barnens hälsa och välmående.

Stort lektåg på Traktor förskola

Våra öppettider: kl. 6.30-17.30
Traktorvägen 4
175 45 Järfälla

Tel: 08- 580 299 81
traktor.forskola@jarfalla.se

Förskolechef
Helen Josefsson
Tel: 08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Biträdande förskolechef
Ylva Lagus Tolonen
Tel: 08-580 289 94
ylva.lagus.tolonen@jarfalla.se

Om du vill besöka vår förskola, ta kontakt med Britt Alm på
tel: 08-580 295 93

Kontakta oss | Frågor & svar