Kundvalspeng

Här ser du Järfälla kommuns ersättning per timme till dig som är godkänd utförare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorg.

Har du frågor kring ersättningen kan du ringa kommunens servicecenter 08-580 285 00 som hjälper dig vidare till ansvarig inom respektive område.

Från och med 1 januari 2022 är habiliteringsersättningen (HAB) 10kr i timmen.

Kundvalspeng äldreomsorg Pdf, 196.3 kB.

Kundvalspeng funktionshinder familjeomsorg Pdf, 228.4 kB.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar