Kundvalspeng

Här ser du fastställda priser för för ersättning av tjänster inom äldre- och funktionshinderområdet, antagna av kommunfullmäktige.

Har du frågor kring priserna kan du ringa kommunens servicecenter 08-580 285 00 som hjälper dig vidare till ansvarig inom respektive område.

Kundvalspeng äldreomsorgPDF

Kundvalspeng för funktionshinder och individ- och familjeomsorgPDF

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar