Lex Maria

Händelser inom hälso- och sjukvården som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller när någon eller utsatts för risk att drabbas av en annan allvarlig skada än en vårdskada ska anmälas till IVO. Denna regel kallas Lex Maria.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) för att en utredning och anmälan görs enligt Lex Maria till IVO.

Läs mer om MAS här.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar