Innehåll

Lex Maria

Händelser inom hälso- och sjukvården som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller när någon eller utsatts för risk att drabbas av en annan allvarlig skada än en vårdskada ska anmälas till IVO. Denna regel kallas Lex Maria.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) för att en utredning och anmälan görs enligt Lex Maria till IVO.

Läs mer om MAS här.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp