SIP - samordnad individuell plan

SIP görs enligt 2 kap. 7§ socialtjänstlagen och 16 kap. 4§ i hälso- och sjukvårdslagen.

Planen ska samla den enskildes behov, insatser, uppföljning av åtgärder och kontaktpersoner i berörda verksamheter.

 

Kontakta MAS

Judith Berntsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Järfälla

08-580 285 00

judith.berntsson.nilsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar