Innehåll

Insamling av matavfall för verksamheter

Tidigare har obligatoriet endast gällt livsmedelsregistrerade företag men under år 2022 ska alla verksamheter sortera ut matavfallet på egen hand. Vi erbjuder kärl för hantering av matavfallet men kan även hanteras i andra system. Kom igång med er matavfallssortering redan nu.

Från och med 1 januari 2023 ska alla verksamheter i Järfälla ha ett system för att samla in matavfall separat. Det finns ett nationellt mål om att minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Och 2024 är det en nationell regel att alla ska ha separat insamling av matavfall.

Att sortera ut matavfall ger också insikt i hur mycket matavfall som slängs och som kan bidra till arbetet med minskat matsvinn.

Starta upp ert abonnemang

Anmäl din verksamhet och starta upp ett abonnemang för matavfall. Läs gärna igenom den här sidan för att få reda på vilka förutsättningar som gäller.

Ordna utrymme för matavfall

Fastighetsägaren är skyldig till att skapa möjligheter för hämtning av avfall till sina hyresgäster.

Upprätta ett system för matavfallsinsamling

Det finns flera olika system för att kunna samla in matavfall. Vi erbjuder kostnadsfritt ett 140 liters kärl (en avgift för abonnemanget tillkommer). Andra system är att samla in matavfall i tank eller genom att ha en avfallskvarn kopplad till en tank eller avloppsystemet, men kräver en godkänd ansökan till tekniska nämnden innan installation. Installationen kan även kräva ett bygglov.

I köket ska det finnas utrustning som passar verksamhetens behov. Det finns olika storlekar på matavfallspåsar och hållare för påsarna och kan köpas av kommunens entreprenör eller valfri leverantör. Matavfallspåsen ska vara en godkänd papperspåse för matavfall.

Kommunen levererar en stor pappers säck som ska sitta i matavfallskärlet. Detta för att minska risken för lukt och att hålla kärlet fräscht längre. Säcken läggs på kärlet vid tömning och sätts i av verksamheten själva.

Att hantera olika mängder matavfall

I verksamheterna uppkommer det olika mycket matavfall. Det kan uppstå i köket eller i personalutrymmen där man äter sin lunch eller fikar.

Har verksamheten lite matavfall kan flera verksamheter dela matavfallskärl om de finns inom samma fastighet. Då delar de även på kostnaden för hämtning och behandling av matavfallet. Upp till tre mindre verksamheter kan dela kärl.

Har du inget matavfall kan du söka dispens från avfallsföreskrifterna om att inte sortera ut matavfall. Verksamheter som är undantagna insamling av matavfall är de verksamheter som i dag har mindre mängder restavfall, som rymmer i ett 140 liters kärl med tömning varje vecka.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Beställ större matavfallspåsar

Checklista: Kom igång med matavfallsinsamlingen

Er verksamhet behöver:

 • Ha en plats för matavfallsinsamling.
 • Anmäla och starta upp ett abonnemang för insamling av matavfall
 • Köpa in papperspåsar och hållare för papperspåsen
 • Placera matavfallskärlen i avfallsutrymmet
 • Sortera matavfallet i köket eller personalutrymmen

Avgifter

Kostnaden för matavfallsinsamlingen beror på hur mycket matavfall som uppkommer i er verksamhet och avgiften utgår från priset per kärl.
Exempel: Verksamheten har hämtning av 1 matavfallskärl 1 gång i veckan kostar 132,50 kr i månaden.
Verksamheten har hämtning av 2 kärl 1 gång i veckan kostar 161 kr i månaden.

Läs Järfällas avfallstaxa Pdf, 516 kB.

Vad sorteras som matavfall?

Allt som blir över vid tillagning av mat eller har lämnats kvar på tallriken är matavfall. Även en tepåse och kaffesump är matavfall som ska slängas i matavfallsbehållaren.
Alla slags matrester, både råa och tillagade

 • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling, och skaldjur
 • Frukt- och grönsaksrester, skal
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar
 • Pasta, nudlar och ris
 • Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd
 • Äggskal
 • Hushållspapper
 • Inga andra förpackningar eller plastpåsar får ligga i papperspåsen. Samt inget förpackat matavfall får slängas i matavfallskärlet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp