Innehåll

Returpapper och tidningar

Vid årsskiftet tog Järfälla kommun över ansvaret för att samla in och transporter tidningar och returpapper.

Bakgrund

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att producenterna, däribland tidningsbranschen, har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt bekostat denna insamling och återvinning. Men nu ska alltså kommunen ta över ansvaret för den här hanteringen i och med att det automatiskt blir ett kommunalt avfall. Vi har valt att låta SÖRAB samla in denna fraktion från de publika insamlingsplatserna framöver.

Denna förändring innebär att om det uppstår kostnader för den publika returpappershanteringen så kommer det att finansieras via kommunens avfallstaxa.

Vad innebär det här för invånare, föreningar och verksamheter?

För dig som bor i kommunen kommer detta alltså inte innebära någon förändring för när ni ska återvinna, du lämnar dina tidningar och returpapper där du brukar lämna dem. På återvinningstationerna och i singelbehållarna för tidningar.

För fastighetsägare och verksamheter, som nu har fastighetsnära insamling av returpapper, kan insamlingen fortsätta som idag förutsatt att den entreprenör som anlitas är auktoriserad genom avtal med SÖRAB. Mer om detta finns att läsa på sorab.se/returpapper.

Exempel på returpapper

Tidningar av alla de slag, broschyrer, reklamblad, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skriv- och ritpapper.

Tänk på det här när du återvinner:

Ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och ”post-it”-lappar läggs i vanliga soppåsen och omslagspapper ska återvinnas med pappersförpackningar.

Frågor

Har du frågor gällande hanteringen av returpapper kan du mejla dem till: returpapper@sorab.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp