Innehåll

Rivning

Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad?

Behövs bygglov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Utanför detaljplanelagt område behöver du göra en anmälan och få ett startbesked när du ska riva. Kommunen kan i områdesbestämmelser besluta att rivningslov även ska krävas för byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område, detta har t.ex. gjorts för byggnader vid Görvälns slott.

Lämpliga förberedelser

 1. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan i skala 1:400
  Markera den/de byggnader som ska rivas med ett kryss.
 2. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under rivningsprocessen. Den ska även innehålla en inventering av de byggmaterial som ska rivas.

Vad kostar det?

Ett rivningslov kostar ca 4 000 kronor för en byggnad upp till 50 kvm. Om byggnaden som ska rivas har en area mellan 51-250 kvm kostar det ca 6 500 kronor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du i förslaget till kontrollplan ska ange hur du ska ta hand om avfallet från rivningen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp