Innehåll

Situa­tions­plan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen är alla förändringar utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. Om du ska uppföra en ny byggnad eller ska göra en tillbyggnad nära tomtgräns behöver du en nybyggnadskarta. I övriga fall räcker det vanligtvis med ett utdrag baskarta.

Om du ska skicka vidare kartan till en arkitekt eller extern ritningsupprättare kan det vara bra att beställa kartan som DWG-fil istället för PDF-fil.

Läs mer under Beställ kartframställning

Rita in förändringen

Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

  • Nya och existerande byggnader.
  • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader (det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor och anger markhöjder och golvhöjd).

Situationsplanen är oftast i skala 1:400.

Exempel på situationsplan ritad på nybyggnadskarta Pdf, 1007.4 kB.

Exempel på situationsplan ritad på förenklad nybyggnadskarta Pdf, 849.4 kB.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan de skickas in.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp