Innehåll

Rivning

Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad?

Behövs bygglov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Utanför detaljplanelagt område behöver du göra en anmälan och få ett startbesked när du ska riva. Kommunen kan i områdesbestämmelser besluta att rivningslov även ska krävas för byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område, detta har t.ex. gjorts för byggnader vid Görvälns slott.

Lämpliga förberedelser

Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

  1. Situationsplan
    Markera den/de byggnader som ska rivas med ett kryss.
  2. Förslag till kontrollplan
    Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under rivningsprocessen. Den ska även innehålla en inventering av de byggmaterial som ska rivas.
  3. Materialinventering
    Materialinventering ska identifieras byggprodukter som kan återanvändas samt vilka typer av avfall som kan uppstå vid rivningen inklusive farliga ämnen i material och komponenter.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp