Innehåll

Schakt­tillstånd

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ned kablar eller rör så behöver du ansöka om schakt­tillstånd.

Vid grävning ansvarar den som gräver för att lagar och förordningar följs. Ofta behöver ett markavtal upp­rättas. Dessutom krävs alltid en godkänd trafik­anordningsplan om arbetet påverkar bil, gång- eller cykel­trafiken.

Avgift för schakt­tillstånd

När ditt schakt­tillstånd är klart kommer en faktura att skickas enligt kommunens gällande avgifter:

 • Godkänt schakttillstånd: 1 750 kr per ansökan
 • Dagkostnad 50 kr per kalenderdygn
 • Avslaget schakttillstånd: 750 kr per ansökan
 • Ytavgift asfaltsytor: 50 kr per schaktad kvadratmeter
 • Ytavgift övriga ytor: 25 kr per schaktad kvadratmeter
 • Skyndsam handläggning: 1 500 kr per ansökan
 • Ombesiktning 2000 kr per tillfälle
 • Ändring av ansökan: 1 000 kr per ansökan och tillfälle
 • Felaktigt faktureringsunderlag: 1000 kr per ansökan

Faktura­adress samt märkning ska alltid anges. Mejla frågor till gatuingenjör Mattias Joronen. Hand­läggnings­tiden beräknas till två veckor.

Sanktionsavgifter för schakttillstånd

 • Godkänt schakttillstånd saknas: 10 000 kr per tillfälle
 • Ansökt yta eller tid stämmer inte med den verkliga schakten: 2 500 kr per ansökan och tillfälle
 • Arbetet fortsätter efter slutdatumet utan godkänd förlängning: 500 kr per kalenderdygn
 • Tillfälliga vinteråterställningar som inte är återställda till permanent återställning i tid enligt teknisk handbok: 100 kr per kalenderdygn
 • Vinterskålla ej lagd enligt teknisk handbok: 500 kr per kalenderdygn
 • Kommunen anlitar upphandlad entreprenör för att återställa efter att sökande trots erinran inte har återställt enligt kommunens krav: Kostnad för återställning plus 50%.

Ansökan - ISY Road

Ny an­vändare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

 1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Grävfirma AB/TA-planer AB.
 2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
 3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
 4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isyroad.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggnings­sidan.
 5. Vid schakt ska yta i m2 anges i ansökan. Bifoga även markägartillstånd som du får genom vår e-tjänst.

Gå till e-tjänsten för markägartillstånd för ledningsägare

Ansöknings­processen

När du som sökanden sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen på börja hanteringen. Om hand­läggaren vill att sökanden ska komplettera ärendet ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera. När du gjort dina ändringar, ändra status till "Ansökan".

Om hand­läggaren bedömer att ansökan är godkänd, sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakt­tillstånd och TA-plan skall ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.

Handläggaren kan kontakta sökanden via meddelande­funktionen i ISY Road. ISY Road skickar även på­minnelser till sökanden och lednings­ägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

Schaktning och besiktning

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet be­höver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

Önskar man ändra schakttillståndets tider så måste det godkännas av kommunen och det är en avgift kopplat till det. Görs inte detta så utgår vite då schakttillstånd saknas.

När schaktarbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för schakt­ärenden till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Övrig information

Teknisk handbok

Beskrivning av avgift m² Pdf, 48.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp