Innehåll

Intresseanmälan upplåtelse avseende
anläggning för kallbad med bastu

Kommunen avser att pröva möjligheten att etablera en anläggning för kallbad med bastu inom kommundelen Kallhäll. Nu finns möjligheten att inkomma med en intresseanmälan för att teckna upplåtelseavtal och uppföra sådan anläggning med följande förutsättningar.

Flicka i Bolinder.

Mark- och vattenområdet längs med Bolinder strand, mellan Kallhällsbadet i söder och Kallhälls Marina i norr, prövas för etablering av en kallbadsanläggning med bastu. Lokaliseringen har ca 15 min gångväg från Kallhälls centrum och station, en allmän parkering finns vid Fabriksvägen. Anläggningen ska drivas i bolagsform eller ekonomisk förening och vara öppen att nyttja för alla som anslutit sig genom medlemskap eller annan överenskommelse med bolaget eller föreningen.

Verksamhetens fokus ska vara kallbad och bastubad som en del av en hälsosam livsstil, inte en anläggning för eventverksamhet och gruppevenemang. Anläggningen ska vara lättillgänglig och det upplåtna området för anläggningen kommer inte vara inhägnat då det ansluter mot ett allmänt parkstråk och öppet vatten. Innan upplåtelseavtal kan tecknas ska bygglov och strandskyddsdispens erhållas för anläggningen.

Bolaget eller den ekonomiska föreningen hanterar och bekostar lov och tillstånd för den anläggning som ska uppföras.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Uppgifter om bolaget eller den ekonomiska föreningen och för verksamheten ansvariga personer.
  • En beskrivning av verksamheten och dess målgrupper, hantering av nyttjandet och medlemskap.
  • Illustration över anläggningens utformning och gestaltning, förslag på anläggningens placering och angöring på land.
  • Beskrivning av anläggningens behov av elförsörjning, kapacitet och säkring.
  • Verksamhetens behov av faciliteter som tex toalett, omklädning eller egen parkering ska redovisas. Detta hanteras av bolaget eller föreningen genom samarbete med båtklubb, bostadsrättsförening eller verksamheter inom området.
  • Förslag på avtalstid och övriga villkor för upplåtelsen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast den 10 oktober 2023 och ska skickas till:

samhallsbyggnad@jarfalla.se.

Frågor om intresseanmälan besvaras av Eva Olsson eva.olsson@jarfalla.se eller 08-580 282 50.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp