Innehåll

Ny översiktsplan för Järfälla kommun

Översiktsplanen är kommun­ens samlade strategi för hur mark- och vatten­områden ska användas och hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Diarienummer: Kst 2021/94
Översiktsplanen handläggs med ett utökat förfarande.

460x260

Vad händer just nu

Översiktsplanen är ute på samråd från den 6 maj till den 6 juli 2024.

Under samrådet finns vårt förslag till översiktsplan tillgängligt för alla att tycka till om. Har du en favoritplats du vill tipsa oss om eller förslag på nya gång- och cykelvägar? Önskemål om träfasader och gröna tak? Eller kanske en dröm om ett nytt idrottscentrum? Passa på att lämna in dina synpunkter under samrådet.

Samrådstillfällen

Översiktsplanen presenteras på flera av kommunens evenemang i vår. Då kan du passa på att ställa frågor och lämna in synpunkter till oss. Träffa oss på:

Såhär lämnar du synpunkter

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna för samrådet ska ha inkommit senast den 6 juli 2024 via vår enkät, e-post eller som brev med vanlig post.

Märk ditt mejl eller brev med Dnr Kst Kst 2021/94 Yttrande över ny översiktsplan. Uppge ditt namn och din fastighet eller adress om du vill att det ska vara ett formellt yttrande. Vi tar tillvara på och besvarar dina synpunkter oavsett, men ett formellt yttrande behövs om du exempelvis skulle vilja överklaga beslut som tas i planprocessen.

Bakgrund och syfte

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2014 och därefter har flera delar av planen förverkligats. Sedan antagandet 2014 har flera nya aspekter blivit aktuella, exempelvis den digitala samhällsbyggnadsprocessen samt Klimatkontrakt 2030. Därmed behöver översiktsplanen uppdateras och kompletteras.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Projektgruppen
E-post: oversiktsplan2050@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp