Innehåll

Digitalt samråd för ny översiktsplan

Välkommen på ett digitalt samrådstillfälle för den nya översiktsplanen för Järfälla kommun. Mötet hålls via Teams live och du behöver ingen användare för att kunna delta på mötet. Du kan ansluta via webb eller via mobil beroende på vad som passar dig bäst.

Under mötet ger vi dig en presentation av förslaget till ny översiktsplan samt öppnar upp för frågor via möteschatten. Beroende på mängden frågor kanske inte alla frågor besvaras direkt under mötet, men alla frågor kommer att sammanställas och besvaras samt publiceras ihop med övriga samrådshandlingar på jarfalla.se/planarbete.

Datum: 21 maj

Tid: Klockan 17.30-19.00Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp