Innehåll

Vattmyra förskola - ny detaljplan

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad.

Planförslaget i korthet

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad. Den nya för­skolan utformas enligt Järfälla koncept­förskola. Den nya förskolan föreslås uppföras i två plan och dimensioneras för upp till 120 förskolebarn i åtta avdelningar, 12-15 barn per avdelning. Den flexibla skolbyggnaden kan användas för både förskola och skol­verksamhet och innehåller åtta enheter, matsal och tillagnings­kök. Totalt kan upp till 240 barn få plats i förskole­verksamheten. Vid dessa byggnader ryms en förskolegård om minst 7 200 m². Den befintliga skolan kan rymma upp till 320 elever och skolgården där är cirka 8 000 m².

Genom att planen tillåter att byggnader uppförs i två våningar med en nockhöjd på +36,0 meter över nollplanet säkerställs att skolan kan fortsätta att utvecklas. Marken närmast Vattmyra­parken får bebyggas med uthus och skärmtak, till exempel för förvaring av leksaker, barnvagnar, med mera eller skärmtak för utomhusvila.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av Sandra Westin: sandra.westin@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Antagande

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 195.2 kB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 55 kB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 5.8 MB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 405.2 kB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 163.7 kB

Tidigare planskeden

Granskning

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 5.6 MB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 299.3 kB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 61.6 kB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 3.3 MB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 20.8 kB

 6. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 776.7 kB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 186.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 21.4 kB

 3. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 728.7 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.42 • Storlek: 149.7 kB

 2. Senast ändrad: 2015-02-11 11.11 • Storlek: 223.1 kB

Behovs­bedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö­bedömning när en detaljplan eller ett program ska upp­rättas eller ändras. Miljö­bedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljö­påverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvens­beskrivning göras.  

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.40 • Storlek: 4.4 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp