Innehåll

Almare­vägen

Plankarta

Detaljplan för Almare­vägen, del av fastigheten Stäket 1:1 med flera.

En detaljplan har tagits fram för ett område vid Almarevägen. Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, en förskola, reglering av befintlig bebyggelse samt ny park. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-03-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2016-06-10 10.37 • Storlek: 1.5 MB

  2. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 1.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 902.8 kB

  4. Senast ändrad: 2016-06-13 13.42 • Storlek: 6.1 MB

  5. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 263.2 kB

  6. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 4.2 MB

  7. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 2 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp