Innehåll

Barkarby 1:156 m.fl. Welcome hotel

Detaljplan för fastigheterna Barkarby 1:156 m.fl. i Järfälla kommun.

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 5 april 2024

 


Planprocessen

Just nu pågår samråd

Aktuella planhandlingar

Laga Kraft Handlingar

 1. Senast ändrad: 2024-04-10 13.47 • Storlek: 1.7 MB

 2. Senast ändrad: 2024-04-10 13.48 • Storlek: 14.6 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 706.8 kB

 2. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 11.1 MB

 3. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 14.6 MB

 4. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 1.1 MB

 5. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 1.6 MB

 6. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 505.6 kB

 7. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 4.7 MB

 8. Senast ändrad: 2023-10-04 09.39 • Storlek: 938.4 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-10-19 16.50 • Storlek: 745.6 kB

 2. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 185.9 kB

 3. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 3.8 MB

 4. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 1.6 MB

 5. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 4.5 MB

 6. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 985.5 kB

 7. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 411.3 kB

 8. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 66.3 kB

 9. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 1.7 MB

 10. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 641.8 kB

 11. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 1.9 MB

 12. Senast ändrad: 2022-10-05 16.04 • Storlek: 724.6 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 186.9 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 2.9 MB

 3. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 8 MB

 4. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 977.4 kB

 5. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 2.8 MB

 6. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 1.8 MB

 7. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 3.3 MB

 8. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 898.5 kB

 9. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 863.9 kB

 10. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 4 MB

 11. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 334.4 kB

 12. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 534.1 kB

Planbesked

 1. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 99.9 kB

 2. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 587.8 kB

 3. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 194.8 kB

 4. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 93.8 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp