Innehåll

Bolinder strand II

Plankarta över område C vid Birger Dahlerus väg och Stellan Mörners väg

Detaljplan för Bolinder strand II, fastigheten Kallhäll 1:22 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för en del av området Bolinder strand i Kallhäll. Med planen avses i första hand att möjliggöra cirka 70 nya bostäder i flerfamiljshus

Detaljplanen för Bolinder strand II, del 2 har vunnit laga kraft 2017-01-10.
Detaljplanen för Bolinder strand II, del 1 har vunnit laga kraft 2014-06-04.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp