Innehåll

Hästsko­vägen / Nibble­vägen

Visionsbild

Detaljplan för Hästsko­vägen / Nibble­vägen, fastig­heten Jakobsberg 2:1740.

Planområdet omfattar fastigheten Jakobsberg 2:1740 där den tidigare brand­stationen legat. Detaljplanen möjliggör en kvarters­bebyggelse i flerbostadshus om ca 90 lägenheter. Plan­förslaget överensstämmer med översiktsplanen. Genom­förandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-06-04.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2014-06-12 13.21 • Storlek: 40.8 kB

  2. Senast ändrad: 2014-06-12 13.41 • Storlek: 1.7 MB

  3. Senast ändrad: 2014-06-12 13.21 • Storlek: 856.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp