Innehåll

Söderdalen

Illustrationsbild över husfasader

Detaljplan för Söderdalen, fastigheten Jakobsberg 2:2283 m.fl.

En detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs södra industriområde. Planområdet ligger i Jakobsberg och avgränsas av Frihetsvägen i norr, Bällstaån i söder, Järfällavägen i väster och järnvägen i öster. Med planen avses att omvandla industriområdet till ett område med flerbostadshus, lokaler för närservice och allmänna platser. 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-01-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 6.7 MB

  2. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 126.4 kB

  3. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 543.6 kB

  4. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 2.4 MB

  5. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 697.4 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp