Gå direkt till sidans innehåll

Rivning

Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad?

Behövs bygglov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför detaljplanelagt område kan kommunen ha bestämt i områdesbestämmelser att rivningslov krävs.

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva.

Lämpliga förberedelser

 1. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF eller AnmälanPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Markera den/de byggnader som ska rivas med ett kryss.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Rivningslov kostar ca 4 000 kronor för en byggnad upp till 50 kvm. Om byggnaden som ska rivas har en area mellan 51-250 kvm kostar det ca 6 500 kronor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du i förslaget till kontrollplan ska ange hur du ska ta hand om avfallet från rivningen.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Upp