Gå direkt till sidans innehåll

Baskarta

Baskartan är en detaljerad karta över hela kommunen. Kartan innehåller information om bebyggelse, vägar, fastighets­indelning och höjdinformation med mera.

Ett utdrag ur baskartan kan exempelvis användas för planering, projektering och redovisning. Den kan också användas för enklare bygglovsärenden eller vid andra åtgärder som kräver tillstånd från bygg- och miljöförvaltningen (till exempel om- eller tillbyggnader, ansökan om borrning för bergvärme med mera).

Utdrag ur baskartan kan levereras i pdf-format samt i digitalt format som dwg/dxf.

Baskartans koordinatsystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Taxa för utdrag ur baskarta

Pdf-format:

400 kr + moms (kommer som A4/A3)

Digitalt format beräknas taxan utifrån hur stort utdraget är:

0-10 hektar 1 440 kr/hektar + moms

11-30 hektar 1 008 kr/hektar + moms

31-100 hektar 864 kr/hektar + moms

Vid beställningar över 100 ha lämnas separat pris (offert).

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Upp