Gå direkt till sidans innehåll

Alpvägen

Plankarta

Detaljplan för Alpvägen (före detta Grönvreten) del av fastigheterna Jakobsberg 2:9 och 11:3.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad med cirka 32 friliggande småhus norr om befintligt bostads­område i Grönvreten, Jakobsberg.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-05-20.

Tomtförsäljning

Alpvägens cirka 40 villa­tomter kommer att säljas som s k stycketomter d v s inom ramen för detaljplanen bestämmer köparen själv hustyp och byggföretag. Järfälla kommun kommer att anlita ett mäklarföretag för försäljningen. Information om försäljningsstart och vilket mäklarföretag man kan vända sig till kommer att finnas på kommunens hemsida.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2012-09-10 13.32 • Storlek: 51.5 kB

  2. Senast ändrad: 2013-07-08 14.23 • Storlek: 2.4 MB

  3. Senast ändrad: 2012-09-10 13.32 • Storlek: 2.2 MB

  4. Senast ändrad: 2013-07-08 14.23 • Storlek: 1 MB

Upp