Gå direkt till sidans innehåll

Hästsko­vägen / Nibble­vägen

Visionsbild

Detaljplan för Hästsko­vägen / Nibble­vägen, fastig­heten Jakobsberg 2:1740.

Planområdet omfattar fastigheten Jakobsberg 2:1740 där den tidigare brand­stationen legat. Detaljplanen möjliggör en kvarters­bebyggelse i flerbostadshus om ca 90 lägenheter. Plan­förslaget överensstämmer med översiktsplanen. Genom­förandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-06-04.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2014-06-12 13.21 • Storlek: 40.8 kB

  2. Senast ändrad: 2014-06-12 13.41 • Storlek: 1.7 MB

  3. Senast ändrad: 2014-06-12 13.21 • Storlek: 856.5 kB

Upp