Gå direkt till sidans innehåll

Ormbacka A

Detaljplan för Ormbacka A, del av fastigheten Skälby 3:1536 m fl.

Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder i ett område som tidigare i huvudsak omfattats av handelsträdgårdar och växthus. Planområdet bedöms kunna innehålla cirka 55-60 bostäder i form av friliggande villor, radhus och parhus.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-03-13.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-04-17 14.30 • Storlek: 105.3 kB

  2. Senast ändrad: 2015-04-17 14.55 • Storlek: 643.7 kB

  3. Senast ändrad: 2015-04-17 14.30 • Storlek: 1.8 MB

  4. Senast ändrad: 2015-04-17 14.30 • Storlek: 1.6 MB

  5. Senast ändrad: 2015-04-17 14.30 • Storlek: 1.4 MB

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp