Gå direkt till sidans innehåll

Skolval till förskoleklass

Valet till förskole­klass höst­terminen 2020 startar i februari. Via vår e-tjänst ska du som vårdnads­havare lämna önskemål om vilken skola i Järfälla du vill att ditt barn ska gå på. E-tjänsten öppnar den 10 februari. Sista ansöknings­dag är den 3 mars.

Så här gör du valet

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett bank-id. Om du inte har ett bank-id kan du beställa det genom
att kontakta din bank eller på support.bankid.com. För att e-tjänsten ska fungera bra behöver du den senaste versionen av följande webbläsare: Chrome, Firefox eller Edge (på din dator) eller Safari (på din mobil eller surfplatta). Explorer fungerar inte.

Observera att ditt önskemål om skola inte är klart förrän båda vårdnadshavarna har gått in i e-tjänsten och tryckt godkänt.

E-tjänsten öppnar den 10 februari. Sista ansökningsdag är den 3 mars.

Fristående skola

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen? Kontakta skolan direkt. Vet du att ditt barn inte ska gå på en kommunal skola i Järfälla ska du avsäga dig det kommunala skolvalet, så att platsen kan gå till en annan elev. Detta gör du i e-tjänsten mellan den 10 februari och 3 mars.

Plats på fritidshem

Går ditt barn redan på förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla sker övergången från förskola till fritidshem automatiskt. Om du inte har behov av fritidshem ska du säga upp platsen till Järfälla kommun via vår e-tjänst.

Läs mer om fritidshem

På väg att flytta till Järfälla?

Eller är du nyinflyttad? Då behöver vi skapa ett konto i e-tjänsten till dig så att du kan lämna önskemål om skola för ditt barn. Kontakta servicecenter så hjälper de dig.

Vill du att ditt barn ska gå på fritidshem behöver du ansöka om plats.

Läs mer om fritidshem

Viktiga datum för skolvalet

 • 20 januari-5 februari: informationsmöten på skolorna
 • 10 februari: e-tjänsten för att lämna önskemål om skola öppnar
 • 3 mars: sista dagen att lämna önskemål om skola
 • 16 mars: preliminärt erbjudande
 • april: placeringsbesked

Besked om skolplacering

I mars får du ett preliminärt besked om skolplacering från oss. Om du inte har fått ditt förstahands­alternativ och har gjort ett aktivt önskemål så ställs du automatiskt i kö till högre rangordnade skolor.

Efter det preliminära beskedet kommer lediga platser uppstå på skolorna och reservplatser fördelas efter köordning. I april får du ett slutgiltigt beslut på skolplacering från oss. Observera att fristående skolor kan lämna besked om skolplats vid en annan tidpunkt.

Så här fördelas platserna

Så långt det är möjligt försöker vi placera ditt barn efter dina önskemål. Kommer ditt barn inte in på sitt förstahandsalternativ, försöker kommunen tillgodose andrahands­alternativet och så vidare.

Platserna fördelas utifrån följande ordning:

 1. Elev med syskonförtur (folkbokförd i kommunen)
 2. Elev som
  • önskat placering på skolan samt
  • elev som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet.
 3. Elev från annan kommun

Om platserna inte räcker

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, använder vi oss av den relativa närhets­principen. Den innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och andra närliggande skolor jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokförings­­adressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Vad händer om du inte önskar skola?

Vi har ansvar för att alla skolpliktiga barn, folkbokförda i kommunen har en skolplats. Om du inte lämnar önskemål om skola blir den närmaste skolan automatiskt ditt förstahands­val, den näst närmaste skolan blir ditt andrahandsval och så vidare.

Observera att det bara är elever som har lämnat önskemål som placeras i kö till högre rangordnade skolor ifall inte förstahands­valet tillgodoses. Med andra ord är det viktigt att göra ett aktivt val. Det ökar dina chanser att få plats på den skola du önskar.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du inte har fått den skolplacering du önskat kan det bero på att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, eller att platserna på skolan inte räcker till.

Beslut om skolplaceringar kan överklagas på två olika sätt beroende på vilken laglig grund beslutet är fattat på. Den lagliga grunden framgår av beslutet.

Förvaltningsrätten

Om du inte har fått den skolplacering du önskat till följd av att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, kan beslutet överklagas genom laglighets­prövning. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut grundade på följande paragrafer i skollagen kan överklagas genom laglighetsprövning:

 • 9 kap. 15 § första stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § första stycket (grundskola)
 • 11 kap, 29 § första stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet måste vara skriftligt.

Läs mer om hur du överklagar till förvaltningsrätten

Skolväsendets överklagandenämnd

Om du inte har fått den skolplacering du önskade till följd av att platserna på den önskade skolan inte har räckt till, kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagande­nämnd. Detta gäller beslut grundade på följande paragrafer i skollagen:

 • 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola)
 • 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas till Järfälla kommun, men ska vara ställt till Skolväsendets överklagande­nämnd. Kommunen omprövar endast beslutet om det är uppenbart oriktigt i förhållande till kommunens regler för skolplaceringar. Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagande­nämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Skicka överklagan till:

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
177 80 Järfälla

I skrivelsen ska det framgå:

 • ditt namn
 • vilket beslut det gäller
 • vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till
 • överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnads­havarna

Läs mer om hur du överklagar till Skolväsendets överklagandenämnd

Information in other languages

Senast uppdaterad: 2020-02-10

Upp