Gå direkt till sidans innehåll

Termins­tider

Här hittar du läsårsdata – terminer, lov och ledigheter, för de kommunala skolorna i Järfälla.

Höstterminen 2019

Torsdag 22 augusti
Läsårets första dag

Måndag 28 oktober – fredag 1 november
Läslov vecka 44

Torsdag 19 december
Terminsavslutning

Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari*
Terminens första dag

Onsdag 12 februari
Studiedag

Måndag 24 februari – fredag 28 februari
Sportlov (vecka 9)

Måndag 6 april – torsdag 9 april
Påsklov (vecka 15)

Fredag 22 maj
Lovdag

Torsdag 11 juni
Läsårsavslutning

Höstterminen 2020

Torsdag 20 augusti
Läsårets första dag

Måndag 26 oktober – fredag 30 okt
Läslov

Torsdag 17 december
Terminsavslutning

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari
Terminens första dag

Fredag 12 februari
Studiedag

Måndag 1 mars – fredag 5 mars
Sportlov (vecka 9)

Tisdag 6 april – fredag 9 april
Påsklov (vecka 14)

Fredag 14 maj
Lovdag

Fredag 11 juni
Läsårsavslutning

*Ytterligare en studiedag ska läggas ut under läsåret. Respektive skola avgör när och meddelar vårdnadshavare via V-klass.

Observera att fristående skolor kan ha andra terminstider och lov­dagar.
Se respektive fri­stående skolas webbplats för korrekt information.

**Gymnasieskolan avslutar läsåret en vecka tidigare.

Ledighet utanför lov

För att skolan ska kunna ta ansvar för elevens kunskaps­utveckling är det viktigt att eleven är närvarande i skolan. Järfällas skolor är därför restriktiva i sin bedömning av ledighet utanför skollov.

Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Bedömningen görs utifrån elevens hela skolsituation, som studie­situation, från­varons längd, och möjlighet att kompensera förlorad under­visning.

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. Det sker endast i undantags­fall. En planerad längre semester­resa räknas inte som synnerliga skäl. Ledighet under nationella prov beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar igen under­visning som denne gått miste om under ledig­heten

Läs mer om närvaro i skolan och ogiltig frånvaroPDF

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Upp