Gå direkt till sidans innehåll

Pedagog­isk om­sorg

Har du barn mellan 1-9 år kan du kan välja dagbarnvårdare istället för förskola eller fritidshem.

Här kan den vårdnads­havare som har samma folkbokföringsadress som barnet göra anmälan till pedagogisk omsorg.

Dessa dagbarnvårdare kan du välja mellan

Annikas Barnomsorg, Jakobsberg

Fristående verksamhet

Dressyrvägen 14
Telefon: 070-763 10 08
E-post: annikasbarnomsorg@hotmail.com

www.annikasbarnomsorg.se

Pedagogisk omsorg i Jakobsberg

Kommunal verksamhet

Förskolechef: Inger Birgersson
Telefon expeditionen: 08-580 290 32 (Vattmyra förskola)
E-post: familjedaghem.jakobsberg@jarfalla.se

www.jarfalla.se/pedagogiskomsorgijakobsberg

Familjedaghemmet Hummelmora, Viksjö

Fristående verksamhet

Inger och Per-Arne Tobiasson
Basunvägen 18
Telefon: 08-580 196 61
E-post: perarnetobiasson@hotmail.com
E-post: ingertobiasson@hotmail.com

Om pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare i Järfälla arbetar efter en metod som kallas vardagspedagogik. Den inne­bär att man på ett naturligt sätt tar tillvara de pedagog­iska situationer som vardagen erbjuder i hemmet och närmiljön.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Öppettider

Pedagogisk omsorg håller öppet alla vardagar, elva timmar per dag, hela året om. Öppettiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov. Om den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings­dagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola.

På helgdagar är pedagogisk omsorg stängd.

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp