Innehåll

Tillsammans viktigare än någonsin

Att året 2020 går till historien som ett mycket speciellt år är vi nog alla överens om. Vi har vant oss vid begrepp som pandemi, statsepidemiolog och covid-19. De är för många nya begrepp som vi snabbt lärt oss relatera till. Att det välbekanta ordet Tillsammans däremot skulle visa sig vara så betydelsefullt i tider av att hålla avstånd och undvika sociala kontakter är vi nog flera som är mer överraskade över.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande

Naturligtvis präglas den här årsredovisningen av pandemin som slog till med full kraft i mars 2020. Den har påverkat verksamheten mycket och ställt organisationen på prov på flera sätt. Krishantering har blivit vardag, och mycket av det utvecklingsarbete som planerades inför året har fått stå tillbaka för det operativa dagliga arbetet som krävts för att hålla verksamheten igång. Och det har vi verkligen lyckats med. De nya utmaningarna har också lett till innovationer och nya samarbeten.

Ett nyckelbegrepp under pandemin har varit att Hålla avstånd. Samtidigt har det visat sig att ordet Tillsammans varit viktigare än någonsin. För trots att vi hållit avstånd med hemarbete, digitala möten, avbokade fysiska trivselaktiviteter och många andra anpassningar så är det just tillsammans som vi lyckats upprätthålla verksamheten under året. Jag har sett många exempel på nya samarbeten som fötts, ofta över avdelnings- och förvaltningsgränser, på personalgrupper som fått en ännu starkare sammanhållning när trycket ökat, och hur vi tillsammans - som medborgare - genom att följa rekommendationer och restriktioner, kunnat påverka pandemins framfart.

Jag har under året också sett hur organisationen i stället för att ställa in - ställt om och anpassat sig på rekordfart till en digital vardag. Grund- och gymnasieskolan har ställt om och genomfört distansundervisning med eleverna och digitala möten med vårdnadshavare. Inom äldreomsorgen har möjligheten till digital samvaro blivit avgörande för många som inte kunnat träffa nära och kära som tidigare. Den politiska processen har kunnat fortgå på alla nivåer under året, på ett rättssäkert sätt, tack vare anpassade digitala möten. Och inte minst har vi ställt om från vardagliga fysiska möten till digitala via bland annat Skype, Teams och Zoom, något som nu sedan länge känns helt naturligt.

Denna omställning har varit möjlig tack vara alla våra fantastiska chefer och medarbetare: Tillsammans med mod och flexibilitet! Jag är oerhört stolt över vår leverans till Järfällaborna. Trots utmaningarna under året har vi fortsatt leverera hög kvalitet till kommuninvånarna, och därtill presterade vi ett fint resultat i slutet av året. Det har känts tryggt och inspirerande att logga in på morgonen för att ta sig an dagens möten och uppgifter. Vi har en organisation som visat sig kapabel att klara en global pandemi och ändå fortsätta leverera fin service till kommuninvånarna. Det hade aldrig gått utan kommunens alla fantastiska medarbetare som gjort detta - Tillsammans.

Ingen nämnd, ingen glömd.

Johan Bergman, t.f. kommundirektör

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp