Innehåll

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Järfälla kommuns verksamhet det gångna året. Fokus är också på den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat för koncernen uppgår till 453,5 mnkr (2019: 427,4 mnkr). Resultatet är således högre än föregående år. I kommunen uppgår resultatet till 378,7 mnkr, varav ett positivt exploateringsnetto om 277,6 mnkr. Det verksamhetsrelaterade resultatet, exklusive exploatering, uppgår till 101,1 mnkr motsvarande 2,2 % av skatteintäkterna. Jämfört med budget om 20,0 mnkr innebär det en positiv avvikelse om 81,1 mnkr.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp