Innehåll

Att växa med kvalitet

Kvinna på cykel

I en växande kommun är det mycket som ska fungera för att människor som bor och verkar där ska trivas. Det räcker inte att bygga bostäderna, utan behövs god tillgång till utbildning, omsorg, kultur och fritidsaktiviteter. Därtill behöver det finnas fungerande infrastruktur med till exempel vägar och parkeringar för bil och cykel, men även effektiv kollektivtrafik. I Järfälla pratar vi om att växa med kvalitet.

Att Järfälla växer är tydligt. Det byggs nya bostäder i alla delar av kommunen, allra mest i Barkarby, men sällan skrivs eller pratas det om vad som allt det som får vardagen att fungera för kommuninvånarna och som gör att de trivs i sina hus och lägenheter.

När Järfälla växer sker det med en variation av boendealternativ som till exempel villor, radhus parhus och i form av lägenheter i olika upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Under 2020 har flera arbeten med att planera för småhus tagit fart, något som det finns en stor efterfrågan på i Stockholmsregionen. Småhusen väcker ett särskilt intresse hos barnfamiljer.

Omsorg om unga och gamla

En utmaning i en växande kommun är att tillgodose behovet av förskoleplatser. Inte bara till antal, utan att de också finns där kommuninvånarna behöver dem. I växande Barkarbystaden är tre nya förskolor på gång, bland annat en i nya Ålstaskolan som kommer att ha cirka 240 förskoleplatser i ett barnvänligt läge nära naturreservatet, bara 300 meter från Barkarbystadens tunnelbana. Ett annat exempeI är nya Almarevägens förskola i Stäket med plats för cirka 90 barn som invigdes i januari.

För många är möjligheten att bo kvar i sin kommun även på äldre dar viktig. Det här förutsätter att det finns äldreboende för den som behöver och när det behövs. I september invigdes nya Smedens äldreboende i Kallhäll, riktat till personer med demens. På utegården kan de boende njuta av sinnenas trädgård med fontän, fruktträd, dofter, smaker och färger, och här finns gå-slinga, utegym och sittplatser för sociala stunder. Trygghetsskapande teknik som till exempel surfplattor för videosamtal med närstående och ”magiska bordet” med interaktiva spel, berikar dagen för de äldre.

Att vara ute har blivit inne

Järfällabornas efterfrågan på rekreation- och fritidsmöjligheter har ökat under pandemin. Trycket på naturreservaten har ökat och fler har upptäckt tjusningen med att umgås utomhus. Järfälla har med sin stora andel naturområden mycket att erbjuda när det gäller friluftsliv. Ett medvetet arbete med att utveckla och underlätta för friluftsliv har gett resultat och kommunen placerar sig som tredje bästa friluftskommun i länet.

Järfälla har skyddat stora naturområden för att värna natur- och kulturmiljö och friluftslivsvärden, men arbetar även aktivt med skötsel av natur- och kulturlandskapet och utvecklar olika anläggningar för friluftsliv. Flera informationssatsningar har också gjorts för att underlätta för allmänheten och för att locka ut besökare till Järfällas naturpärlor, vilket verkar ha fungerat.

Invigningen av Neptuniparken i Skälby med sitt rymdtema innebar också ett tillskott av uteaktiviteter för Järfällaborna. Under 2021 ser vi också fram emot flera nya parker för Järfällaborna att njuta av.

Enklare vardag med cykel, bil eller buss

En fungerande och effektiv infrastruktur är en förutsättning för att Järfällabornas vardag ska fungera. När allt fler väljer att cykla behöver såväl cykelvägar som parkeringsmöjligheter för cykel utvecklas. Nya cykelställ vid Barkarby och en ny cykelvårdsstation och cykelställ i Jakobsberg är några exempel på insatser under året. Dessutom fortsätter förbättringen av Järfällas cykelvägnät.

För många Järfällabor är kollektivtrafiken avgörande för att kunna ta sig till jobb och utbildning på dagar och kvällar. I augusti avgick den första turen på den nya BRT-linjen mellan Barkarbystaden och tunnelbanan i Akalla, och restiden halverades till cirka 6 minuter. Den nya linjen har varit ett positivt tillskott för invånarna i Barkarbystaden som i väntan på tunnelbanan behövt en förstärkt kollektivtrafik.

När det gäller kollektivtrafiken är också möjligheten till infartsparkering viktig för många Järfällabor. En ny parkering intill Jakobsbergs station har inneburit ett ökat antal p-platser nära pendeltåget.

Långsiktig hållbarhet

Järfälla ska vara en långsiktigt hållbar kommun som skapar goda förutsättningar för invånare, verksamheter och företag att trivas. Att växa med kvalitet, med invånare och företag i fokus, är ett sätt att skapa dessa förutsättningar.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp