Innehåll

En lugn och trygg kommun

Barn som går längs väg på sommaren

Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där människor ska kunna känna sig trygga oavsett plats och tid på dygnet. Under 2020 har flera åtgärder för ökad trygghet i Järfälla vidtagits. Bland insatserna märks bland annat trygghetskameror, väktare och trygghetslokal, men även bostäder för personer utsatta för våld i nära relationer och upphandling av avhopparverksamhet för den som vill lämna det kriminella livet.

Med 77-punktsprogrammet för ökad trygghet i grunden har arbetet med olika trygghetsskapande åtgärder fortsatt under 2020. Att få bort den öppna drogscenen i Jakobsberg har varit prioriterat, och invigningen av den nya trygghetslokalen Mötesplats Jakobsberg har varit en viktig insats i detta arbete. Även trygghetskameror och ordningsvakter har bidragit positivt under året.

En annan synlig insats under 2020 var införandet av ett trygghetsnummer och de mobila väktarna som rör sig i kommunen under eftermiddagar, kvällar och nätter. Väktarna bidrar till ökad trygghet genom närvaro, rapportering samt agerande på samtal trygghetsnumret som är till för alla i Järfälla som känner otrygghet.

Långsiktigt och förebyggande arbete

I ett nytt samarbete mellan Järfälla kommun och stiftelsen Tryggare Sverige ska tre bostadsområden; Söderhöjden/Tallbohov i Jakobsberg samt Termovägen i Kallhäll, kartläggas utifrån ett trygghetsperspektiv. Bland annat undersöks hur den fysiska miljön bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet. Arbetet ska mynna ut i en åtgärdsplan för att minska brottsligheten och öka tryggheten i respektive område.

En viktig brottsförebyggande insats handlar om att människor har en meningsfull sysselsättning – oavsett om det är skola, arbete eller fritid. Tidiga insatser ska genomföras vid tecken på kriminalitet hos unga. Socialnämnden i Järfälla har de senaste åren uppmärksammat att personer som vill hoppa av kriminell verksamhet - och som har skyddsbehov - har ökat. Som första kommun i Sverige har Järfälla därför gjort en upphandling av avhopparverksamhet. Personer som vill lämna ett kriminellt liv ska kunna göra det på ett säkert sätt, och avhopparverksamheten ska stödja detta.

Utemiljön viktig

Under hösten har kommunen på flera håll gjort extra insatser för att öka tryggheten, säkerheten och trivseln i Järfällas utemiljöer. Bland annat har växtligheten längs bilvägar setts över, parkeringsplatser har fått nya linjer målade, nya papperskorgar har monterats och flera gångtunnlar och vägavsnitt har fått ny och bättre belysning. Även städningen i centrumområdena har förstärkts. En snygg ute miljö är ofta en trygg utemiljö. Arbetet med förbättringar i utemiljöerna fortsätter under 2021.

Handlingplan för ökad trygghet

77-punktprogrammet för ökad trygghet i Järfälla omfattar samtliga kommunens nämnder och innehåller även trygghetsfrågor kopplade till civilförsvar, krisberedskap, hedersrelaterat förtryck, våld i nära relationer och våldsbejakande extremism. Insatser på de här områdena ska tillsammans bidra till ett Järfälla där människor trivs och känner sig trygga oavsett plats och tid på dygnet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp