Innehåll

Om pandemin

2020 var ett väldigt speciellt år. Det blev tydligt hur Järfälla som lokalsamhälle kan drabbas hårt av en global händelse, men också hur kommunen som organisation kan hitta nya arbetssätt och samarbeten när nöden så kräver. Järfälla kommun har utvecklat många nya samarbeten inom organisationen, men har också under hela pandemin samarbetat regionalt med kommuner och andra offentliga aktörer, hela tiden med Järfällabornas hälsa och välmående i fokus.

Många är de verksamheter inom kommunen som tvingats ställa om och anpassa sig till en vardag med fysiska avstånd mellan människor, handsprit, munskydd, visir, begränsade eller inga besök, distansundervisning, hemarbete, digitala möten och inställda evenemang. Men omställningen och anpassningen har också fått positiva effekter.

Nya samarbeten uppstår

Bristen på skyddsutrustning blev snabbt påtaglig under vårvintern 2020, och behovet handsprit, munskydd, visir och annan skyddsutrustninng växte snabbt. Ett nytt samarbete mellan bygg- och miljöförvaltningen och socialförvaltningen skulle visa sig framgångrikt och kunna lösa detta då verksamheternas olika kompetenser kunde nyttjas fullt ut. Genom en smart e-tjänst på webben kunde privata aktörer som ville skänka skyddsutrustning anmäla sig. Bygg- och miljöförvaltningen skötte insamling och förvaring. Socialförvaltningen stod för behovsinventering, kravställning och kvalitetssäkring, och ganska snabbt kunde ett lager av material byggas upp.

Ändrade beteenden ställer nya krav

En effekt av pandemin och människors strävan efter att hålla avstånd och ändå kunna umgås har varit att fler sökt sig till kommunens naturreservat. Strövområden och grillplatser har varit välbesökta under höst och vinter vilket ställt högre krav på underhåll, påfyllning av ved med mera i reservaten.

Omställning i rekordfart

Snabbomställning i gymnasieskolan från klassrumsundervisning till undervisning på distans på bara något dygn.

Socialförvaltningen med sina populära föräldaföreläsningar som under åren genomförts för ett hundratal deltagare åt gången har tvingats ställa om och har under hösten kunnat erbjuda föräldraföreläsningar via webben, något som varit mycket uppskattat och som gjort att man nått ut till långt många fler än vid ett vanligt seminarium. Upplägget med webbsända föreläsningar är nu tänkt att bli standard.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp