Innehåll

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en ny samarbetsmodell mellan Järfälla kommun och ideella organisationer. Målet är att lösa komplexa samhällsutmaningar och ge ett mervärde till civilsamhället genom ett flexibelt och nära samarbete.

I Järfälla kommun arbetar vi kontinuerligt för att göra livet bättre för våra invånare. Ett viktigt verktyg i detta arbete är samarbetet med civilsamhället, som inkluderar allt från idrottsföreningar till pensionärs- och kulturföreningar. Traditionellt har den ekonomiska delen av detta samarbete antingen baserats på föreningsbidrag eller upphandlade tjänster.

Men nu har en ny form av samarbete växt fram: IOP, eller Idéburet Offentligt Partnerskap. IOP är en modell som tagits fram för att den typen av samarbeten som faller utanför de mer traditionella utmaningarna. Den bjuder in till ett närmare och mer effektivt samarbete mellan kommunen och ideella organisationer, utan att luta sig på de traditionella finansieringsmodellerna som bidrag eller upphandling.

Skräddarsydda lösningar

I en IOP samverkar det offentliga och ideella sektorn för att hitta gemensamma lösningar på problem som inte enkelt kan lösas genom marknadslösningar eller bidrag, som till exempel nyttjandet av kommunala lokaler. Det ger en möjlighet att utforma tjänster och initiativ som verkligen är skräddarsydda för de utmaningar och möjligheter som finns i Järfälla.

Det finns olika typer av organisationer som kan delta i en IOP. Det kan vara ideella föreningar, stiftelser och ibland även aktiebolag med särskilda vinstbegränsningar. Varje samarbete utvärderas individuellt för att säkerställa att det ligger i linje med kommunens och civilsamhällets gemensamma mål.

IOP i Korthet

Vad: Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en modell för samarbete mellan det offentliga och ideella sektorn. Tanken är att gemensamt hitta lösningar på komplexa samhällsproblem som varken passar in i traditionell upphandling eller bidragsmodeller.

Vem: Kan inkludera ideella föreningar, stiftelser och vissa typer av aktiebolag med särskilda vinstbegränsningar.

Hur: Skräddarsydda lösningar och tjänster som utformas i nära samarbete mellan kommunen och ideella organisationer.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp