Innehåll

Bildarkivet

I Järfälla finns det ett bildarkiv, vilket är en del av kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen, som visar på Järfällas historia från förhistorisk tid fram till vår nutid.

Jakobsbergs centrum. Kommunalhuset vid Vasaplatsen från Vasavägen. 1960-tal. Fotograf Okänd. Järfälla bildarkiv: JkB 14799

Jakobsbergs centrum. Kommunalhuset vid Vasaplatsen från Vasavägen. 1960-tal. Fotograf Okänd. Järfälla bildarkiv: JkB 14799

I bildarkivet finns det cirka 30 000 bilder, där bilderna kan vara tagna av professionella fotografer som arbetat i kommunen men även material som överlämnats från privatpersoner. Här hittar du bilder från fornlämningar, föreningsliv, gårdar, kommunal förvaltning, kommunikationer, kyrkor, natur, näringsliv, personer, samhällen, förskolor och skolor.

Flera fotografier har digitaliserats och finns i kommunens digitala bildarkiv, vilket du kan nå via bildarkivets hemsida.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp